PBS Sopot
 

Metoda Tajemniczy Klient polega na wcieleniu się w rolę typowego dla danej firmy klienta, a następnie na przeprowadzeniu ukrytej obserwacji. Celem badania jest ocena faktycznego poziomu procesu obsługi, sprawdzenie czy pracownicy przestrzegają standardów obowiązujących w ich placówce. Audytor w żadnym momencie nie ujawnia swojej rzeczywistej roli. Po zakończeniu wizyty wypełnia się specjalny kwestionariusz, gdzie należy zapisać swoje spostrzeżenia i uwagi.

Tajemniczym Klientem może zostać każdy, kto jest świetnym obserwatorem otaczającego go świata, potrafi obiektywnie ocenić sytuację i zapamiętać wiele szczegółów dotyczących osób i miejsca, które odwiedza. Duże znaczenie mają zdolności aktorskie, które ułatwiają wcielenie się w rolę konkretnego klienta. Audytor nie może różnić się od przeciętnego klienta, swoim zachowaniem, ubiorem i sposobem mówienia nie może budzić żadnych podejrzeń. Z tego powodu audytorzy do każdego badania dobierani są pod kątem ich cech społeczno - demograficznych.

Jeżeli uważacie Państwo, że chcielibyście się sprawdzić w roli Tajemniczego Klienta, prosimy o przesłanie aplikacji:

APLIKUJ